Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Rejonowe spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

W dniach 2-3 lutego 2016 gościliśmy w naszej diecezji przedstawicieli duszpasterstw rodzin z rejonu zachodniego. Przyjechali na nie diecezjalni duszpasterze i doradcy życia rodzinnego z diecezji zachodniej i centralnej Polski: Bydgoszczy, Gniezna, Kalisza, Poznania, Świdnicy, Włocławka i Wrocławia, Legnicy. Takie spotkania odbywają się raz w roku, kiedy to liderzy diecezjalnych duszpasterstw rodzin mogą wymienić doświadczenia, pomysły i porozmawiać na tematy ważne, dotyczące małżeństw i rodzin w diecezjach. Spotkaniu przewodniczył delegat Episkopatu Polski bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Tematem przewodnim obrad było „Towarzyszenie małżeństwom”.

 

Spotkanie rozpoczęła prelekcja dotycząca działalności Specjalistycznych Poradni Rodzinnych w Legnicy i w Lubinie, jako praktyczna forma poradnictwa rodzinnego. Na ich przykładzie pokazano, jak można towarzyszyć rodzinom przez warsztaty, grupy wsparcia i spotkania indywidualne.

 

 Podczas sesji popołudniowej ks. dr Piotr Kot, biblista i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, opowiedział o rekolekcjach jako formie towarzyszenia małżeństwom. Jako wieloletni organizator rekolekcji dla małżonków i rodzin, podzielił się nie tylko swoim doświadczeniem, ale też wiedzą biblijną. To właśnie Słowo Boże jest podstawową drogą formacyjną dla małżonków, to otwarcie dwóch par uszu na jedno Słowo. Prelegent podkreślił, że istotą rekolekcji jest wewnętrzne przekonanie, by Słowo Boże wewnętrznie „przeczytało” małżonków. By Słowo Boże, tak jak promienie słońca, weszło i rozproszyło mroki wnętrza człowieka. Rekolekcje maja być otwarciem okna dla małżonków, gdzie w Słowie Bożym spotkają Jezusa Chrystusa.

 

 Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń dla małżeństw i rodzin, działających w diecezji legnickiej: Rodzin Szensztackich, Spotkań Małżeńskich i Equpies  Notre – Dame, a także lokalne wspólnoty: Salezjańska Wspólnota Rodzin „Nazaret” z Lubina oraz Stowarzyszenie Pro Familia z Polkowic. Uczestnicy dyskusji mogli poznać ideę konkretnego ruchu czy stowarzyszenia, jego działania i inicjatywy. Goście z innych diecezji mogli zaczerpnąć pięknych pomysłów troski o rodzinę, by wcielać je również w swoich duszpasterstwach.

 Pierwszy dzień spotkania zakończony został katechezą Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz koncertem uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.

 

 Drugiego dnia, goście mieli możliwość poznać historię i zobaczyć bazylikę mniejszą pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Następnie uczestnicy rozmawiali o bieżących sprawach i ważnych kwestiach podjętych przez dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. dr Przemysława Drąga.

 

 Duszpasterstwo Rodzin w Polsce podzielone jest na szczęść rejonów. Każdy rejon spotyka się raz w roku, w celu lepszego poznania inicjatyw i problemów poszczególnych diecezji. Spotkania są zawsze owocne, gdyż są okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i wyrażenia troski o polską rodzinę.

 

Dominika Warmuz

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Aktualności