Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Szkolą się dla rodziny

    Od stycznia br. w diecezji legnickiej rozpoczęło działalność Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego. Studium przygotowuje do współpracy w zakresie duszpasterstwa rodzin na poziomie parafialnym. Warto wiedzieć, że ukończenie Studium, mimo iż nie daje zawodowych kwalifikacji, to przez zgłębianie treści dotyczących teologii, psychologii, katolickiej etyki życia małżeńskiego, przygotowuje osoby do pełnienia posługi w parafialnym poradnictwie rodzinnym.

   Uczestnictwo osób pochodzących z konkretnych parafii jest szansą dla lokalnej wspólnoty na wyszkolenie osoby, która będzie pomagać swoją wiedzą i umiejętnościami min. przygotowującym się do sakramentu małżeństwa oraz innym potrzebującym – rodzicom czy małżonkom.

  „Celem Studium, jest przygotowaniem osób świeckich do prowadzenia nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych, nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce rodziny” – mówi Dominka Warmuz diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. „Ciągle brakuje nam wykwalifikowanych osób w temacie rodziny, dlatego staramy się wykształcić nowych doradców życia rodzinnego” – dodaje pani Dominika.

Studium trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Nauka w odbywa się w systemie studiów zaocznych, średnio raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach 9-17. Miejscem wykładów jest Centrum Spotkań im. Św. Jana Pawła II w Legnicy. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra osób świeckich i duchownych z Legnicy i Wrocławia, w tym biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski oraz wykładowcy legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego.

   Wśród wykładanych przedmiotów są m.in.: teologia małżeństwa i rodziny, antropologia małżeństwa i rodziny, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia rozwojowa z elementami psychologii prenatalnej, naturalne planowanie rodziny, elementy prawa kanonicznego dotyczące małżeństwa i rodziny czy mediacja i komunikacja w rodzinie.

Studium kończy się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu ukończenia Studium wydanym przez Diecezjalne Centrum Edukacyjne. Obecnie w Studium uczestniczy 46 osób z terenu całej naszej diecezji. Dużą część słuchaczy stanowią małżeństwa. Wśród nich jest m.in. Katarzyna i Sebastian, młode małżeństwo z Legnicy. Jak zgodnie mówią, słuchaczami studium stali się podejmując szybką i wspólną decyzję. Znaleźli się tutaj nie tylko z myślą wyłącznie o ukończeniu dwuletniej nauki czy przyszłej pracy w jakiejś poradni, lecz przede wszystkim dla samych siebie, aby dowiedzieć się więcej o rodzinie, o małżeństwie. O tym jak stworzyć szczęśliwą rodzinę. „Po wysłuchaniu tych pierwszych wykładów i to z Prawa Kanonicznego, nie myślałem, że będzie aż tak ciekawie” – mówi Sebastian.

Natomiast Robert, który także wraz ż żona uczestniczy w wykładach, chce przez uczestnictwo w wykładach zgłębić temat rodziny, który od dawna bardzo go interesuje. Dzięki uzyskanej wiedzy chce w przyszłości pomagać innym małżeństwom.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Diecezjalnego Studium Życia rodzinnego można znaleźć w zakładce Studium Życia Rodzinnego.

 

ZDJĘCIA

 

Tekst i foto: Monika Łukaszów (Tygodnik "Niedziela")

Aktualności