Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Naturalne metody rozpoznawania płodności


  Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia naturalne planowanie rodziny to takie metody planowania i unikania ciąży, które polegają na obserwacji objawów i oznak świadczących o fazie płodności lub niepłodności w cyklu miesiączkowym, bez podejmowania współżycia w okresie płodnym. Stosowane różne rodzaje metod nazywane są metodami rozpoznawania płodności. W 1987 r WHO wydała zalecenia promujące npr, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczają „metody uświadamiania (w Polsce rozpoznawania) płodności".


  Naturalne planowanie rodziny to styl życia wynikający z umiejętności rozpoznania wspólnej płodności małżonków i umiejętności życia z nią w zgodzie.


  Metody te polegają na wykorzystywaniu umiejętności prowadzenia przez kobietę samoobserwacji cyklu miesiączkowego (objawów obiektywnych i subiektywnych towarzyszących fazie płodności i fazom niepłodności) w celu świadomego dostosowania czasu współżycia małżeńskiego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa (zarówno w przypadku dążenia do poczęcia dziecka, jak i unikania poczęcia w danym czasie). Naturalne planowanie rodziny wykorzystuje fakt okresowego pojawiania się płodności u kobiety, ponieważ zdrowy dojrzały mężczyzna jest zawsze płodny. Metody rozpoznawania płodności polegają na obserwacji objawów wynikających ze zmieniających się stężeń hormonów w organizmie. Każdego dnia kobieta powinna być świadoma, w jakiej fazie cyklu się znajduje, jak to oddziałuje na jej zdrowie i samopoczucie. Każdego dnia para małżeńska powinna być świadoma, czy w wyniku współżycia mogą począć dziecko. Metody te przybliżają nam wiedzę na temat płodności, która opiera się na zrozumieniu przez kobietę „mowy" jej własnego ciała.

Aktualności