Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Podczas II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w dn. 23.11.2022 r. zostały wybrane statutowe organy stowarzyszenia, a na I posiedzeniu po zakończeniu zgromadzenia ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Główny.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję pod patronatem honorowym JE Biskupa Legnickiego prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego inaugurującą XII Tydzień Wychowania w dn. 17 września 2022 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Poźniaków 1 o godz. 11:00.

XII TW

Czytaj więcej...

Kolonia letnia zakończona

20220802 184450

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w tym roku po raz kolejny zorganizowało kolonię letnią dla dzieci, która odbyła się w terminie 2-11 sierpnia 2022 r. w Międzywodziu. W wyjeździe uczestniczyło 45-cioro dzieci w wieku 8-14 lat m. in. z Polkowic, Lubina, Legnicy, Złotoryi, Jawora, Lubania, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Zgorzelca, a także z Wałbrzycha.  

Czytaj więcej...

Międzypokoleniowe konkursy literackie rozstrzygnięte

Zakończyły się dwa międzypokoleniowe konkursy literackie o zasięgu regionalnym związane ze świętowaniem ostatniego etapu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po trwających 123 lata rozbiorch i  odbudowy polskiej państwowości. Pierwszy konkurs „Powstańcy śląscy w walce o Górny Śląsk w granicach Polski” miał przypomnieć dążenia niepodległościowe ludu śląskiego, znaczenie powstań śląskich, zwłaszcza trzeciego i międzynarodowych zabiegów dyplomatycznych dla  przyłączenia do Polski ważnych ze względów gospodarczych części Górnego Śląska. Drugi konkurs „Zapiski z domu rodzinnego – historia narodu pisaną historią rodzin - miał ukazać wysiłek członków rodzin, którzy walczyli o suwerenną Ojczyznę i o bezpieczeństwo swoich bliskich, brali udział w ważnych wydarzeniach historycznych w różnym okresie.

wyniki

Czytaj więcej...

Aktualności