Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Podczas II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w dniu 23.11.2022 r. zostały wybrane statutowe organy stowarzyszenia, a na I posiedzeniu po zakończeniu zgromadzenia ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Główny:

 

Prezes ZG SRKDL – Sebastian Jabłoński 

Wiceprezes d/s organizacyjnych – Dominika Warmuz

Wiceprezes d/s programowych – Krystyna Kalagasidis

Sekretarz – Teresa Kaszczyszyn 

Skarbnik – Maria Elsner

Rzecznik informacji – Mariusz Łuczak

 

Członek ZG i przedstawiciel SRKDL w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich – Sławomir Kahl


 

Główna Komisja Rewizyjna ZG SRKDL:

Stanisława Repa – przewodnicząca

Beata Gralak

Elżbieta Skupień

 

Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna ZGSRKDL:

Stefan Budziński – przewodniczący

Barbara Olszówka

Kazimiera Laskowska

 

Koordynacja zadania realizowanego przy wsparciu Fundacji Instytut Górnictwa Przyszłości – Stanisława Repa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Aktualności