Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Modlitwa w intencji życia

Życie jest najcenniejszym darem, jaki człowiek otrzymuje. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zwraca się do wszystkich wiernych, by podjęli osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji życia.
Biskup Jan Wątroba, który przewodniczy Radzie ds. Rodziny, prosi biskupów, księży i świeckich o podjęcie wysiłku modlitewnego. W specjalnym liście napisał m. in.:
 
„Zapraszamy do podjęcia krucjaty modlitewnej na rzecz ochrony życia każdego człowieka: dziecka od momentu poczęcia oraz osób starszych i chorych. Proponujemy, aby w każdą niedzielę po wszystkich Mszach św. odmawiać wspólnie z wiernymi modlitwę św. Jana Pawła II zamieszczoną w encyklice „Evangelium vitae”. Niech ta modlitwa w czasie debat sejmowych i dyskusji społecznych o godności życia człowieka będzie wyrazem zaangażowania wszystkich w budowanie cywilizacji miłości. Sugerujemy, aby modlitwa w intencji życia była prowadzona w parafiach do Uroczystości Bożego Narodzenia. 
Świadomi siły modlitwy rodziny katolickiej zachęcamy także, aby każda rodzina podczas modlitwy domowej codziennie prosiła za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Rodzin o wprowadzenie w Polsce prawnej gwarancji ochrony życia każdego człowieka”.
 
„Niestety obecnie jesteśmy świadkami, jak wiele osób dobrowolnie rezygnuje z walki o swoją godność, jak odmawia sobie prawa do życia poprzez uzależnienie, a w skrajnych przypadkach nawet przez eutanazję. Widzimy także, że wiele osób ciągle nie rozumie, jak wielkim dobrem jest życie dziecka pod sercem jego matki. Wobec tych trudnych zjawisk pragniemy zaprosić wszystkich wierzących do wytrwałej i systematycznej modlitwy w intencji życia. Chcemy prosić dobrego Boga o dar radości życia dla każdego człowieka” – wyjaśnia ks. Przemysław Drąg Krajowy Duszpasterz Rodzin i zachęca do podjęcia krucjaty modlitewnej.
 
Żródło: KODR
 

Aktualności

No result...