Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Wiosenne spotkanie doradców życia rodzinnego

W dniach 22-23 kwietnia br. odbyło się spotkanie formacyjno-szkoleniowe doradców życia rodzinnego posługujących w diecezji legnickiej. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był przede wszystkim formacji duchowej. Wieczorną Eucharystię poprzedziła konferencja, którą wygłosił ks. dr Bogusław Wolański, diecezjalny duszpasterz rodzin. Była ona poświęcona najnowszej adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka „Amoris laetitia”.

 

Ks. Bogusław zwrócił doradcom szczególną uwagę na punkty poświęcone małżeństwu i rodzinie, przygotowaniu do małżeństwa i duszpasterstwu małżeństw, zwłaszcza tych u początku małżeńskiej drogi. Po konferencji została odprawiona Msza Święta. W homilii celebrans zwrócił uwagę na sakrament chrztu, w odniesieniu do przeżywanego Jubileuszu Chrztu Polski. Zaznaczył, że niezwykle ważnym momentem w życiu każdego katolika jest sakrament chrztu, którego powinniśmy znać datę. Na zakończenie dnia, chętni mogli obejrzeć film pt. „War room. Siła modlitwy”.

 

Następny dzień rozpoczął się od wspólnej modlitwy i Eucharystii, by zaczerpnąć ze Źródła i nabrać siły na cały dzień pracy. W pierwszej części sobotniego spotkania odbyły się warsztaty z terapii systemowej i pracy z rodziną w  oparciu o podejście systemowe. Na początku każdy z uczestników podzielił się swoim doświadczeniem pracy w poradni rodzinnej i doświadczeniem życia w rodzinie. Następnie prowadząca poprosiła, by w grupach uczestnicy pomyśleli nad definicją rodziny-czym według mnie jest rodzina. Kolejnym zadaniem, było zastanowienie się nad tym, czym jest system. Prowadząca podsumowała prace w grupach definiując rodzinę i system, a następnie łącząc obie definicje w pojęcie systemu rodziny – rodziny jako całości, której wszyscy członkowie na siebie wpływają. Kiedy jeden element systemu się zmienia, zmienia się cały system.

 

Podczas warsztatów podjęto również tematykę dotyczącą granic rodzinnych, cyklu życia rodziny, podsystemów i genogramu rodziny oraz systemu ról i relacji w rodzinie.  Ostatnim punktem warsztatów były wskazówki dotyczące prowadzenia pierwszego spotkania z rodziną (z małżeństwem lub klientem) w oparciu o podejście systemowe do pracy z rodziną. Wszystko było podparte ogromnym doświadczeniem pracy z rodzinami prowadzącej warsztaty. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematem, co spowodowało dużo pytań.

 

Spotkanie poprowadziła mgr Beata Bochnia, pedagog i terapeuta rodzinny, absolwentka Krakowskiej Szkoły Terapii Rodzin, która na co dzień pracuje z rodzinami w instytucjach powiatowych, jak również dyżuruje w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych w Legnicy i w Lubinie.

 

Popołudniowa część sobotniego spotkania dotyczyła nowej instrukcji o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego, która obowiązuje w diecezji legnickiej od 1 marca. Omówione zostały nowe tematy katechez przedślubnych, nowy indeks dla narzeczonych oraz kwestie dotyczące obowiązkowych trzech spotkań w poradni rodzinnej. Był to również czas na dyskusję i sprawy lokalne doradców.

 

Dominika Warmuz

diecezjalny doradca

życia rodzinnego

Aktualności

No result...