Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Tydzień Naturalnego Planowania Rodziny

„By płodność była znakiem, miejscem i językiem miłości"

Pod takim hasłem w dniach 15 – 21 listopada w diecezji legnickiej po raz pierwszy odbywał się Tydzień Naturalnego Planowania Rodziny. W tych dniach w różnych miastach odbywały się spotkania z młodzieżą w szkołach i w parafiach, wykłady i warsztaty dla narzeczonych i małżeństw.

 

W niedzielę 15 listopada po Mszy Św. o godz. 12.00, w krzeszowskiej bazylice odbyła się prelekcja o NPR i odpowiedzialnym rodzicielstwie w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania dla młodzieży i ich rodziców. Było to jednocześnie spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. Prelekcja wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, zostały przekazane podstawowe kwestie związane z odpowiedzialnym podejściem do własnej płodności i naturalnym planowaniem rodziny.

 

Tego samego dnia na terenie Parafii Św. Michała Archanioła w Polkowicach, odbył się wykład zatytułowany „Naprotechnologia - rzetelna medycyna prokreacji”. Wykład poprowadził dr Andrzej Banach – od ponad 20 lat specjalista ginekologii i położnictwa, a od 3 lat naprotechnolog. W spotkaniu udział wzięli narzeczeni, którzy przygotowują się do zawarcia związku małżeńskiego oraz małżonkowie. W trakcie 3-godzinnego wykładu uczestnicy przekonali się, jak ważna w życiu małżonków jest umiejętność rozpoznawania własnej płodności. Naprotechnologia bowiem, jako metoda diagnozowania i leczenia niepłodności, opiera się na samoobserwacji według modelu Creightona i pozwala określić dni płodne kobiety oraz ewentualne zaburzenia w jej cyklu miesiączkowym.

 

W kolejnym dniach, w Bolesławcu, odbywały się spotkania z młodzieżą licealną I LO oraz młodzieżą gimnazjalną Zespołu Szkół Zakonu Pijarów. Podobne spotkanie dobyło się również w Gromadce. Dotyczyły one przede wszystkim kształtowania postawy otwartości na życie, miłości małżeńskiej, czystości przed ślubem i w małżeństwie oraz naturalnego planowania rodziny. W Parafii Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu miały również miejsce warsztaty z NPR dla narzeczonych i małżonków.

 

Także w Lubinie, w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II, odbyły się spotkania dla młodzieży. Dwa wykłady skierowane do klas 2 i 3 nosiły tytuł "Dorastam do miłości. Naturalny rytm płodności". Młodzież mogła poznać biologiczne podstawy naturalnych metod rozpoznawania płodności i etyczne aspekty ich stosowania. Słuchacze mieli także okazję zadawać pytania na nurtujące ich tematy - największe zainteresowanie wzbudziło zagadnienie naturalnego planowania rodziny w sytuacjach problemów z płodnością i możliwych alternatyw dla programu zapłodnienia in vitro. W środę, 18 listopada odbył się również wykład w ramach kursu przedmałżeńskiego w parafii św. Barbary w Lubinie, prezentujący zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa w kontekście naturalnych metod rozpoznawania płodności i nauczania Kościoła Katolickiego na ten temat.

 

20 listopada w piątek, została wygłoszona prelekcja uczniom dwóch klas trzecich gimnazjalnych Zespołu Szkół w Krzeszowie pt. „NPR i odpowiedzialne rodzicielstwo”. Wyraźnie odczuwalne było zainteresowanie młodzieży i już planowane jest kolejne takie spotkanie w szkole. Na prelekcji była obecna Pani Dyrektor oraz ksiądz katecheta, którzy wyrazili swoje zadowolenie i szczerą chęć kolejnego wykładu.

 

Tego samego dnia w Jaworze w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Ojca Pio, odbyło się spotkanie dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego na temat profilaktyki zachowań seksualnych oraz naturalnych metod rozpoznawania płodności. Spotkanie przeprowadził legnicki lekarz, specjalista medycyny rodzinnej dr Artur Zięba. Pan doktor zwrócił uwagę na podstawy naukowe metod oraz konieczność przygotowania się do roli ojca i matki – odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wskazał na zależność zdrowia psychicznego i fizycznego od prawidłowych zachowań seksualnych opartych na wartościach. Mówił również o motywach, jakimi kierują się ludzie stosujący naturalne metody planowania rodziny. Nie są to tylko motywy religijne, ale również zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne. Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu, po którym zwrócili się z pytaniami do dr Zięby.

 

Całe wydarzenie, jakim był Tydzień Naturalnego Planowania Rodziny przyniosło nie tylko ciekawe spotkania i rozmowy. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali broszurkę "Naturalne metody rozpoznawania płodności - dlaczego warto", dzięki czemu mają szansę w dowolnym momencie powrócić do treści poruszanych na wykładach. Przede wszystkim był to czas promowania płodności, jako cennego daru i uczenia się jego rozpoznawania. Kolejne takie wydarzenie zaplanowano na przyszły rok. Należy jednak pamiętać, że nauczyć się naturalnych metod rozpoznawania płodności można przez cały rok w każdej Poradni Rodzinnej i tam, gdzie pracują doradcy życia rodzinnego.

 

Dominika Warmuz

diecezjalny doradca życia rodzinnego

Aktualności

No result...