Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Jak planować rodzinę?

           Takie pytanie zostało postawione młodzieży podczas spotkania w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w dniu 19.02.2015 r. O godzinie 1100 zgromadziło się tam, z inicjatywy katechety Marka Wójciaka i dzięki życzliwości dyrekcji szkoły, ponad 100 młodych osób z legnickich szkół ponadgimnazjalnych, by wysłuchać prelekcji na temat naturalnych metod planowania rodziny i wielkiej wartości życia poczętego. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracownice duszpasterstwa rodzin diecezji legnickiej – Dominikę Warmuz i Agatę Szymkowiak.

            Ich wystąpienie miało dwie części. W pierwszej wyjaśniły młodzieży, że Bóg stwarzając człowieka dał mu możliwość zrodzenia potomstwa, a w szczególności obficie wyposażył kobietę dając jej dni płodne i niepłodne. Stąd korzystając z różnych, bardzo skutecznych metod, małżeństwo w naturalny sposób może zaplanować narodzenie swojego potomstwa. Wystarczy odkryć dar Boga w życiu małżonków i uczciwie z tego korzystać. Prelegentki ukazywały, że te metody to nie jest tzw. „kalendarzyk”, z którego śmieje się wiele młodych ludzi, ale bardzo nowoczesne, zbadane naukowo naturalne metody planowania rodziny.

            W drugiej części prelegentki korzystając z programu „Poznaj Jasia” przygotowanego przez Fundację „Głos dla życia”, uświadomiły zebranych słuchaczy jak wielką wartość ma życie ludzkie, które pojawia się w łonie matki. Poprzez zdjęcia i film ukazały, że od momentu poczęcia w łonie matki jest człowiek, który zaistniał jako owoc miłości Boga do człowieka, małżonków między sobą i pojawił się po to, by być kochanym i kochać. Prezentacja ta i możliwość otrzymania na koniec spotkania małego Jasia, czyli modelu poczętego dziecka w dziesiątym tygodniu ciąży wraz z książeczką, zrobiły na młodzieży ogromne wrażenie.

            Czwartkowe spotkanie odbyło się w ramach przygotowania do III Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej, który odbędzie się 16.05.2015 r. w Krzeszowie pod hasłem „Rodzina wspólnotą życia i miłości”. W ramach działalności duszpasterstwa rodzin mamy wielką nadzieję, że uda się z tak ważnym tematem dotrzeć do innych grup młodzieżowych np. przygotowujących się do bierzmowania w parafiach. Warto na koniec przytoczyć słowa św. Jana Pawła z adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”: do warunków koniecznych należy także znajomość cielesności i jej rytmów płodności. Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków, a wcześniej jeszcze osobom młodym, poprzez informację i wychowanie jasne, stosowne i poważne, przy współudziale par małżeńskich, lekarzy i ekspertów.

            Zapraszamy na stronę duszpasterstwa rodzin diecezji legnickiej www.drdl.diecezja.legnica.ploraz na stronę Specjalistycznych Poradni Rodzinnych www.pr.diecezja.legnica.pl. Tam można znaleźć więcej informacji o naturalnych metodach planowania rodziny.

 

Ks. Bogusław Wolański

 

ZDJĘCIA

 

Aktualności

No result...