Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

“Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei” - wyniki konkursu

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej międzypokole­niowy konkurs  literacki i plastyczny pt. “Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei” związany jest z obchodami Roku Św. Jana Pawła II i uczczeniem 100. rocznicy urodzin Papieża. Konkurs został zgłoszony do ogólnopolskiego projektu "Dar na Stulecie" odbywającego się pod hasłem: “Człowiek staje się wolny poprzez dar z siebie" (św. Jan Paweł II, Centesimus Annus). Jego celem było upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wiedzy o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II, ukazanie Jego miłości do Boga i do każdego człowieka, ojczyzny oraz innych naro­dów, szacunku dla życia i do  rodzin jako podstawy każdego społeczeństwa.  Autorzy 78 zgłoszonych do konkursu prac wykazali się wrażliwością artystyczną, indywidualnym spojrze­niem na doniosłe wydarzenia we współczesnej historii Kościoła i świata, na które Ojciec Święty wpływał poprzez nauczanie, modlitwę, świadectwo życia.

 

Konkurs odbył się zgodnie z regulaminem. Prace plastyczne oceniało jury w składzie: Krystyna Kalagasidis, Zofia Kasprzak, Olga  Niemasik, Jadwiga Matys.

 

Jury wyłoniło następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

1. W konkursie na prace plastyczne w kategorii wiekowej  kl. 0 – 3 przyznano:

I miejsce Dawidowi Gąsiorowskiemu, II miejsce Gabrieli Goleń, III miejsce Arystotelesowi Kala-gasidis.

 

Wyróżnienia otrzymali: Jadwiga Jabłońska, Kacper Drozdek, Antoni Blatkiewicz, Katarzyna Józefów, Marcel Górczyński.

 

2. W konkursie na prace plastyczne w kategorii wiekowej  kl. IV –VI  przyznano:

I miejsce - Marty-nie Myśliborskiej,

II miejsce – Antoniemu Jabłońskiemu,

III miejsce – Natalii Zadzwadzkiej.

Wyróżnienie otrzymał: Benedykt Jabłoński

 

 3. W konkursie na prace plastyczne w kategorii wiekowej  kl. VII – VIII  przyznano:

I miejsce – Adrianowi Bojdzie

II miejsce – Kacprowi Guściorze

III miejsce – Maciejowi Kućko

 

4. Zwycięzcami w konkursie na prace plastyczne wykonane przez młodzież zostali:

I miejscce - Daria Jadach i Jakub Jadach

II miejsce - Anna Wylęgła

 

Jury w konkursie literackim pt. “Święty Jan Paweł II człowiekiem pokoju i nadziei” w składzie: Krystyna Kalagasidis,  Jadwiga Matys, Stanisława Repa przyznało w kategorii osób dorosłych:

I miejsce Dariuszowi F. 

II miejsce Elżbieta Szprycha

III miejsce – Zofia Maćkowiak

 

Wyróżnienie za  “Bajkę o Lolku” otrzymała Paulina Mazur reprezentująca Chojnowską Drużynę Strzelecką im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa.

 

Wyróżnienie otrzymały również prace literackie dwojga piątoklasistów: Hanny Zięby z SP nr 18 w Legnicy oraz Karola Repy z chojnowskiej SP nr 4.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej serdecznie dziękuje organizacjom, które włączyły się w organizację konkursu i przygotowanie wystaw nagrodzonych prac: Kołu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, Kołu przy Parafii MBNP w Bolesławcu, Chojnowskiej Drużynie Strzeleckiej im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa, Powiatowemu Zespołowi Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniu Pomocy Uczniom Powia-towego Zespołu Szkół w Chojnowie  “Wsparcie”, Ruchowi ERM.

 

Prace biorące udział w konkursie zostaną wystawione w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w siedzibie zespołów terapeutycznych w MOK-SiR w Chojnowie, w rocznicę legnickiej pielgrzymki papieskiej w Bolesławcu. 

 

Stowarzyszenie kieruje wyrazy wdzięczności do Fundatorów nagród: Władz Miasta Chojnowa za ufundowanie nagród dla 42 dzieci ze świetlicy oraz podopiecznych Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski biorących udział w konkursie w ramach dofinansowania projektu, do Diecezji Legnickiej, Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Banku Spółdzielczego w Chojnowie, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego, Pani Zofii Kasprzak.

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone dzieciom po wznowieniu zajęć w szkołach.

 

I miejsce w konkursie literackim: Dariusz F.

“ Jan Paweł II”

Zamykam oczy i wtapiam się w ciszę,

Czuję jak serce spokojniej bije,

Wspomnienia przychodzą i za nim tęsknią

Unoszac ku niebu dziękczynienie moje.

 

Nie jestem sam z tym zadumaniem

Tatrzańskie wierchy dumną nutę grają.

Smrek nad strumieniem i chochołowskie krokusy

Wiosennym budzeniem hołd Mu oddają.

 

W ogromie zadumy wspominam chwile

Malowane obrazem Pasterza w bieli.

I pontyfikat cierpieniem tak mocno pisany,

I drogę pod prąd, która ciąży jak kamień.

 

Otworzyłam oczy I już się nie lękam

Dziękując Bogu, że Krzyż świat ocalił.

Oddając Bogu siebie do końca,

Naśladując Chrystusa – Jan Paweł to sprawił.

 

2020 r. 

Aktualności

No result...