Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Nowi absolwenci Studium Życia Rodzinnego

 W Centrum Spotkań Jana Pawła II w Legnicy 6 maja uroczyście zakończono dwuletni cykl spotkań w ramach Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego. W tym dniu Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył dyplomy 32 absolwentom.

Biskup Zbigniew Kiernikowski powołał do istnienia Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej z dniem 10 stycznia 2015 roku, uwzględniając w ten sposób potrzebę niesienia pomocy rodzinom i osobom przygotowującym się do małżeństwa. Organem prowadzącym zostało Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne.

Absolwenci przez cztery semestry zgłębiali wiedzę z zakresu antropologii małżeństwa i rodziny,  teologii małżeństwa i rodziny, bioetyki, psychologii rodziny, pedagogiki, komunikacji małżeńskiej, prawa kanonicznego i cywilnego, mediacji rodzinnej, uzależnień w rodzinie oraz poradnictwa małżeńskiego. Ponadto uczestnicy wzięli udział w kursie nauczycielskim z naturalnych metod planowania rodziny i zdali egzamin na nauczyciela metody wg. prof. Josefa Rötzera w Instytucie Naturalnej Regulacji Poczęć INER. W trakcie trzeciego semestru studenci rozpoczęli również praktyki w poradniach rodzinnych pod opieką obecnie pracujących doradców życia rodzinnego. Dzięki praktykom, słuchacze Studium mogli zapoznać się z pracą doradcy życia rodzinnego, zobaczyć jak wyglądają spotkania z narzeczonymi w poradniach, a także spróbować swoich sił w samodzielnym przeprowadzeniu spotkania oraz wykładu dla narzeczonych. Studium zakończyło się pisemnym egzaminem i napisaniem pracy dyplomowej pod opieką wybranego przez siebie wykładowcy. W całym cyklu kształcenia bardzo ważna była również obecność na zajęciach.

 Oprócz przygotowania teoretyczno-praktycznego studenci byli objęci również formacją religijną. Opiekę duchową pełnił Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, ks. dr Bogusław Wolański. Każdy semestr rozpoczynał się Eucharystią, która była sprawowana w intencji wszystkich studentów oraz doradców i ich rodzin, a każdy zjazd wykładowy rozpoczynał się modlitwą. W czwartym semestrze nauki, studenci uczestniczyli również w rekolekcjach dla doradców życia rodzinnego, które poprowadził o. Ksawery Knotz OFMCap. z Krakowa. Na rekolekcje byli zaproszeni także małżonkowie studentów i doradców. Pozwoliły one pogłębić więź małżeńską, a także były one miejsce zapoznania się już posługujących doradców ze słuchaczami Studium.

 Po otrzymaniu dyplomów, absolwent Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego może zostać doradcą życia rodzinnego jeśli proboszcz parafii, do której osoba należy, złoży wniosek do Biskupa Legnickiego o wydanie misji kanonicznej do pracy w poradnictwie rodzinnym. Podstawowym zadaniem Doradcy jest pomoc rodzinie poprzez specjalistyczne poradnictwo. Angażuje się w przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Doradca życia rodzinnego to również nauczyciel naturalnych metod rozpoznawania płodności. Przede wszystkim jednak, doradca to osoba, przygotowana do tego, by wspierać i pomagać małżeństwom i rodzinom. Można zatem zwrócić się do doradcy z problemami wychowawczymi i małżeńskimi, z konfliktami, z problemami z komunikacją w rodzinie. Doradca daje przede wszystkim wsparcie i czas tym, którzy go potrzebują. Poprzez aktywne słuchanie pomaga odkryć przyczyny różnorodnych konfliktów, a także pomaga wypracować możliwości ich rozwiązywania. W Diecezji Legnickiej jest obecnie 50 doradców. Dzięki absolwentom Studium, ta liczba wzrośnie i zasilą oni miejsca, w których obecnie nie było żadnego doradcy życia rodzinnego. Pozwoli to na tworzenie coraz większej liczby parafialnych i specjalistycznych poradni rodzinnych, które będą pomagać narzeczonym, małżeństwom i rodzinom.

 Diecezjalne Studium umożliwia zdobycie wiedzy i formacji dotyczącej całokształtu zagadnień życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu interdyscyplinarnym. To również miejsce, w którym spotykają się i kształcą osoby, które pragną troszczyć się o przyszłość małżeństw i rodzin przede wszystkim w swoich parafiach i w miejscu swojego zamieszkania, co z kolei pozwoli na objęcie opieką rodzin w całej diecezji. Efektem jest zasilenie grona doradców życia rodzinnego w diecezji, a także wzmocnienie relacji i lepsze zrozumienie istoty własnego małżeństwa i rodziny. Wszystkie informacje na temat Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego Diecezji Legnickiej można znaleźć na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Legnickiej: www.drdl.diecezja.legnica.pl.

  Dominika Warmuz

 Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

 

 Autor zdjęć: Roman Tomczak, Gość Niedzielny

IMG 0683

IMG 0672

IMG 0656

IMG 0652

Aktualności

No result...